۱۳۹۳ آبان ۲, جمعه

در همه جا عليه جنايت وحشيانه اسيد پاشي و سرکوب زنانسران جمهوری اسلامی ایران آمرین اسید پاش هستند

مردم آزادیخواه کردستان، کارگران، زنان و جوانان مبارز!
خبر اسيد پاشي بر سر و صورت زنان به درست با موجي از اعتراض در ايران و در دنيا مواجه شده است. هزاران نفر از مردم آزاد اصفهان و تهران روز چهارشنبه به خيابان رفته و اعتراض خود عليه اين رفتار وحشيانه داعشيان حاکم بر ايران را فرياد زدند.
جمهوری اسلامی با اسید پاشی قصد دارد با ایجاد رعب و وحشت جامعه را بویژه زنان را مطیع قوانین شکست خورده حجاب کند.
مردم مبارز اصفهان و تهران با اقدامی شجاعانه به خیابان آمدند و گفتند اجازه نمیدهند بیش از این قوانین ارتجاعی حجاب از آنها قربانی بگیرد. این مبارزه به تک تک آحاد شهروندان ایران مربوط است. قوانین ارتجاعی امر به معروف اسلامی باید مورد تعرض همه مردم آزادیخواه قرار گیرد.

مردم آزادیخواه کردستان همانند گذشته میتوانند و باید در این عرصه هم نقش پیشتاز و انقلابی خود را به عهده بگیرند. باید به خیابان آمد و به این توحش اسلامی افسار زد. اکنون فعالین دفاع از حقوق زن در سنندج فراخوان تجمع داده اند.  بسيار مهم است که همه شهروندان هماهنگ و متحد از این فراخوان اعتراضی حمایت کنند و در همه شهر ها این اعتراض را گسترش دهند.
برای مقابله با اسید پاشی و ایجاد امنیت در جامعه باید به میدان آمد. اگر امروز با قدرت به میدان نیاییم فردا دیر خواهد بود. مقابله با اسید پاشی امروز به یک امر مهم همه آزادیخواهان و برابری طلبان تبدیل شده است. نباید اجازه بدهیم زنان و دختران بیش از این قربانی قوانین و سنتهای ارتجاع اسلامی داعشهای ایران بشوند.

ما از همه فعالین مدافع حقوق برابري زن و مرد در کردستان میخواهیم به میدان بیایند. جنگ و جنایت داعش فقط محدود به شنگال و کوبانی و.... نیست. در اصفهان و مشهد و تهران و سنندج و مهاباد و تبریز و خوزستان و... هم داعشهای حاکم بر ایران را میبینید که امروز با اسید پاشی میخواهند سنتهای اسلامی را احیا کنند. این هیولای اسلامی را باید افسار زد و مردم ایران میتوانند بیش از هر کشور دیگری سردمدار مقابله با اسلامیها باشند.
کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران
٢٤ اکتبر ٢٠١٤/ ١ آبان ١٣٩٣

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر