۱۳۹۲ خرداد ۲, پنجشنبه

حامد محمود نژاد فعال کارگری از زندان سنندج آزاد شدبنا به خبری که به کمیته کردستان حزب رسیده است روز یکشنبه 29 اردیبهشت حامد محمود نژاد از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری با وثیقه 50 میلیون تومانی در میان استقبال گرم خانواده و همکارانش از زندان  سنندج آزاد شد. حامد محمود نژاد فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی، روز 12 اردیبهشت توسط نیروهای حفاظت اطلاعات دستگیر شده بود.

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری آزادی حامد محمود نژاد را به او، بستگان و همکارانش تبریک می گوید. نهادهای حکومت در سنندج و در جاهای دیگر هر بار به بهانه های واهی فعالین کارگری را مورد اذیت و آزار قرار میدهند و بازداشت میکنند. اهداف سرکوبگرانه دستگاههای سرکوبگر از ایجاد این نا امنی ها، خاموش کردن صدای اعتراض کارگران علیه وضعیت فلاکتبار موجود و تلاش برای کند کردن روند متشکل شدن کارگران است. نباید اجازه داد که سیستم قضایی و دیگر نهادهای امنیتی و پلیسی رژیم فعالین کارگری و هر صدای معترضی را بازداشت و زندانی کنند. عضویت در تشکلهای کارگری، شرکت در مراسم روز جهانی کارگر، مبارزه برای احقاق حقوق کارگران و مردم، حق انکار ناپذیر کارگران و مردم معترض است. فعالین کارگری دربند و همه زندانیان سیاسی باید بدون قید و شرط آزاد شوند.

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران
19مه 2013- 29 اردیبهشت

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر