۱۳۹۲ فروردین ۳۱, شنبه

اجرای نمایش توهین و تحقیر زنان توسط ماموران رژیم اسلامی در مریوان

اعتراض زنان و مردم مبارز شهر مريوان 
به اين رفتار شنيع مزدوران حکومت اسلاميبنا به خبرهای منتشر شده روز دوشنبه 26 فروردین ماه نیروهای انتظامی و اطلاعاتی رژیم اسلامی در شهرمریوان مردی را تحت عنوان "اراذل و اوباش" و در حالیکه لباس زنانه بر تن او کرده بودند٬ در خيابانهاي  شهر مريوان گرداندند.  طبق اخباري که به ما رسيده است٬ بدليل يک درگيري خانوادگي بين دو خانواده٬ مزدوران حکومت اسلامي سه مرد از اين دو خانواده را محاکمه و هر سه آنها را به پوشيدن لباس زنانه و نمايش در شهر محکوم کرده اند که روز دوشنبه اجرای حکم یک نفر از آنها را به نمایش گذاشتند. مردم و انجمن زنان مریوان نیزنسبت به این اعمال ضد انسانی ماموران حکومت و دستور صادره  دادگاهی که رای به صدور این حکم داده است اعتراض کردند. کار بجایی رسید که برخی از نمایندگان حکومت در مجلس از وحشت گسترش اعتراضات وسیعتر مردم  نسبت به این اقدام هشدار دادند. امروز خبر رسيد که در شهر مريوان زنان با لباسهاي سرخ به خيابان رفته و در يک حرکت اعتراضي به اين رفتار توهين آميز جنايتکاران حاکم بر ايران اعتراض کردند. خبر حاکي از بروز درگيري در جريان اين حرکت اعتراضي مابین مردم و نیروهای انتظامی و اطلاعاتی بوده است.  
این اولین بار نیست که نهادها و ماموران سرکوبگر جمهوری اسلامی اینگونه و با فرهنگ لمپنیزم اسلامی شان اقدام به تحقیر و توهین به حرمت و کرامت زنان و مردان در جامعه می کنند. دستگاههای رژیم اسلامی بارها با تراشیدن سر جوانان پسر و آویزان نمودن آفتابه بر گردن و رفتارهاي شنيعی از این دست، بويژه جوانان سنت شکن، آنان را تحقير و مورد اذيت و آزار قرار داده اند. حرکت توهین آمیزماموران و دادگاه رژیم درشهر مريوان و گرداندن افراد با لباس زنانه در شهر اوج بي حرمتي حکومت اسلامي به زنان در جامعه است. اين رفتار شنيع و اين لمپنيزم اسلامي به درست با اعتراض مردم و بويژه نهادهاي مدافع حقوق زن در مريوان روبرو شده است.
کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری این رفتارهای کریه و بغایت ضد انسانی توهین و تحقیر زنان و مردان را محکوم می کند و به مردم مبارز مریوان که با اعتراض بموقع خود جواب دندان شکنی به لمپنهای حکومت اسلامی دادند درود می فرستد. این سنت و روشها برگرفته از فرامین قرآن و قانون جمهوری اسلامی در درجه چندم دانستن موقعیت و جایگاه  زن در جامعه است و رواج این فرهنگ همزاد با تجاوز، سنگسار و صدها بی حقوقی دیگر علیه زنان است. این رفتار و اعمال توهین و تحقیر سیستم اسلامی باید در هر جا مورد اعتراض شدید و تند مردم مبارز قرار بگیرد. این تلاشها از سوی دادگاه و ماموران رژیم در مریوان و شهرهای دیگر، ناشی از ته کشیدن ترفندهای شکست خورده و ضد زن این حکومت علیه مردمی است  که برای سرنگونی اش دارند خود را آماده می کنند. 

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی
کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران
16 آوریل 2013 ، 27 فروردین 92

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر