۱۳۹۲ فروردین ۲۳, جمعه

شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا به شش ماه حبس تعزیری محکوم شدندطبق خبری که از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر شده است حکم محکومیت شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا در شعبه اول دادگاه بدوی انقلاب سنندج به وکیل این کارگران ابلاغ شد. بر اساس این حکم شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا هر کدام به اتهام توهین به نظام به شش ماه حبس تعزیزی محکوم شده اند.

شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا از اعضای هیئت  مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، بدنبال بازداشت از سوی نیروهای امنیتی در دی ماه ۱٣۹۰ ، بعد از ۱۵روز زندان آزاد شدند. اين فعالين کارگري بعدا در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به محاکمه کشیده شدند. قاضی دادگاه روز پنجم اسفند ماه ۱٣۹۱ در جلسه محاکمه این کارگران رسما و علنا به آنان اعلام کرد در صورت استعفا از اتحادیه آزاد کارگران ایران حکم برائت شان را صادر خواهد کرد. اين اظهارات رئيس دادگاه اسلامي با مخالفت اين دو فعال کارگري مواجه شد و همانجا اعلام کردند که آنها در دفاع از حقوق خود و هم طبقه ايهايشان کوتاه نمي آيند.

اين بيدادگاه جمهوري اسلامي هنگاميکه در مقابل اراده محکم اين دو فعال کارگري قرار گرفت حکم شش ماه زندان قطعي را به آنها ابلاغ کرد.
نهادهای حکومت اسلامی در سنندج می کوشند با پرونده سازی و وارد نمودن اتهامات واهی و بی اساس علیه فعالین کارگری، کارگران را از داشتن تشکلهایشان محروم کنند و مانع گسترش اعتراضات کارگری علیه شرایط سخت زندگی، شغلی و وضعیت معیشتی آنها شوند. داشتن تشکل کارگری مستقل از دولت،عضویت در آن، اعتصاب و اعتراض به وضعیت فلاکتباری که حکومت اسلامی به کارگران و اکثریت جامعه تحمیل کرده است حق بی چون و چرای کارگران است. باید جمهوري اسلامي را ناچار کرد به قرار تعقیب قضایی و زندان علیه فعالين کارگري و ديگر فعالين سياسي خاتمه دهد. بايد براي آزادي همه کارگران زندانی و کلیه زندانیان سیاسی بدون قید و شرط از زندان به ميدان آمد.

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران
12 آوریل 2013 ، 23 فروردین 92


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر