۱۳۹۲ اسفند ۲۵, یکشنبه

تجمع اعتراضی کارگران فولاد زاگرس در مقابل وزارت کارطبق خبری که اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر کرده کارگران فولاد زاگرس با وجود رای هیئت تشخیص و حل اختلاف اداره کار قروه به نفع کارگران در معرض اخراج قرار گرفته و بیش از هشت ماه حقوق معوقه طلب دارند. کارگران فولاد زاگرس در یک سال گذشته با مراجعه مکرر به ارگانهای دولتی،همانند اداره کار و فرمانداری  قروه  و وزارت کار و تجمعات مختلف در تهران و سنندج و قولهای مساعد کارفرما در فرمانداری قروه ، تا کنون موفق نشده اند مطالبات خود را دریافت کنند. روز شنبه گذشته نمایندگان کارگران فولاد زاگرس جهت پیگیری مطالباتشان یک بار دیگر از قروه به تهران رفته و به وزارت کار در تهران مراجعه نمودند. 

١٥٠ نفر از این کارگران همزمان با تجمع اعتراضی خود در مقابل وزارت کار نمایندگانشان را برای پیگیری مطالبات خود به مذاکره با مقامات این وزارت خانه و مدیر عامل شرکت فرستادند. اما کارگران وقتی دیدند جواب مناسب به نمایندگانشان داده نشد، تجمع اعتراضی خود را روز بعد، از ساعات اولیه بامداد یکشنبه 25 اسفند یک بار دیگر در مقابل وزارت کار برپا نمودند. در این تجمع کارگران شعار میدادند: "گرسنه ایم ، گرسنه ایم  وزیر کجا نشسته"  و  "مدیر ما خونخواره – کی حامی این کاره" ،  "وزیر بی اقتدار- استعفا استعفا".

نمایندگان کارگران، نجفی، عزیزی، امینی، نوری و جعفر عظیم زاده در جلسه ایی با شرکت، ملابیگی ، مدیرعامل و دو تن از معاونین وزارت کار به نامهای منیری و یاوری حضور داشتند. در این جلسه ملابیگی مدیر این شرکت با مطالبات کارگران مخالفت کرد و حاضر به پرداخت مطالبات کارگران نشد. کارگران با شنیدن این اخبار با عصبانیت هر چه بیشتری وزیرکار و ملابیگی را با سر دادن شعارهای، "دولت تدبیر و امید –کو تدبیر و کو امید" ، "ملابیگی حیا کن ذوب آهن رارها کن"، "ملا بیگی ننگت باد ننگت باد" ، "وزیر بی اقتدار – نوکر سرمایه دار" ، "ملابیگی خونخواره – کی حامی  بیکاره" ، "گرسنه ایم گرسنه –وزیر چرا نشسته" عظم خود را برای رسیدن به خواسته هایشان نشان دادند.

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری قاطعیت و ایستادگی کارگران فولاد زاگرس را می ستاید و به آنان درود می فرستد. خواست و مطالبه کارگران فولاد زاگرس، خواست مشترک همه کارگران است. ما از همه فعالین و تشکلهای کارگری چه در سنندج و چه در تهران یا هر جای دیگری می خواهیم که وسیعا از اعتراض برحق کارگران فولاد زاگرس حمایت کنند. تشکیل مجمع عمومی و تصمیمات متحد و یکپارچه، حمایت گسترده کارگران، خانواده هایشان و مردم قروه و تداوم مبارزه و فریب وعده های توخالی مقامات دولتی را نخوردن، فاکتورهای مهمی در عقب راندن حکومت اسلامی و کارفرمایان و مدیران فولاد زاگرس و گردن نهادن به مطالبات بحق کارگران است. با حمایت گسترده از اعتراض کارگران فولاد زاگرس، مفتخوران اسلامی را وادار به پاسخگویی به مطالبات کارگران فولاد کنیم.

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران
25 اسفند 92 ، 16 مارس 2014

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر