۱۳۹۲ تیر ۵, چهارشنبه

شریف ساعدپناه به دادگاه احضار شدبنا به خبری که از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر شده است روز یکشنبه 19 خرداد شریف ساعد پناه یکی از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی 30 هزار نفری و عضو هيئت مديره اتحاديه آزاد به دادگاه احضار شد. بنا به این خبر شریف ساعد پناه روز یکشنبه ساعت 11 صبح به شعبه 1 دادگاه انقلاب اسلامی سنندج احضار و مدت 40 دقیقه مورد بازجویی قرار گرفت و در خاتمه اقدام علیه امنیت ملی را به وی نسبت دادند.

 شریف ساعد پناه در دو سال اخير مکررا مورد بازجویی و احضارو بازداشت قرار گرفته است.در جریان دادگاهی قبلی دراسفند 91  قاضی دادگاه شریف ساعد پناه را ملزم به استعفا از اتحادیه  نمود و به او و مظفرصالح نیا اعلام کرده بود که در صورت مراجعه به اداره اطلاعات و دادن تعهد مبنی بر استعفا از اتحادیه، حکم برائت شان را صادر خواهد کرد. قبلا با تهدید به ویران کردن اتحاديه و اکنون نیز با اتهام واهی مبنی بر اقدام علیه امنیت ملی می خواهند صدای اعتراض کارگران را خاموش کنند. نباید اجازه داد که سیستم قضایی و دیگر نهادهای امنیتی و پلیسی رژیم فعالین کارگری و هر صدای معترضی را خفه و زندانی کنند. کارگران معترض که تعدادي از آنها هم اکنون در زندان هستند هیچ جرمی مرتکب نشده اند. مجرم واقعی سران و کاربدستان حکومت جنایتکار، فاسد و دزد اسلامی هستند که تا کنون جامعه ای را به تباهی کشانیده اند.

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری احضار و بازداشت فعالین کارگری را محکوم می کند. اتهام اقدام علیه امنیت ملی بر علیه فعالین کارگری پوچ تر از آن است که کسي را متقاعد سازد. عضویت در تشکلهای کارگری، مبارزه برای احقاق حقوق کارگران و مردم، حق انکار ناپذیر کارگران و مردم معترض است. فعالین کارگری دربند و همه زندانیان سیاسی باید بدون قید و شرط آزاد شوند.

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران
20 خرداد 92 ، 10 ژوئن 2013

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر