۱۳۹۲ خرداد ۱۶, پنجشنبه

اعتصاب کارگران کوره پزخانه هاي ساروقاميش با موفقیت به پایان رسید

در اطلاعیه قبلی کمیته کردستان حزب به اطلاع رساندیم که کارگران کوره پزخانه های ساروقامیش برای افزایش 50 درصد دستمزد دست به اعتصاب زدند. پیشتر کارگران در ازای پخت هر 1000 آجر 5000 تومان دریافت می کردند و خواست کارگران اعتصابی برای افزایش دستمزد برای پخت هر 1000 آجر 10000 تومان بود. کارفرمایان برای پخت هر 1000 آجر تن به پرداخت  9000 تومان دادند و کارگران علیرغم عدم رضایت برای این افزایش دستمزد آنرا پیروزی بزرگی برای خود دانسته و به اعتصاب پایان دادند. کارگران اعلام کرده اند که این پایان کار نیست و در آینده بر سر افزایش دستمزدهای بیشتر دست به اعتصابات دیگری خواهند زد.

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری اعتصاب پیروزمندانه کارگران کوره های ساروقامیش را به همه کارگران و خانوادهای آنان تبریک می گوید. اتحاد و همبستگی کارگران در این اعتصاب کلید موفقیت برای رسیدن به خواست افزایش دستمزدها بود. تنها با قدرت اتحاد و همبستگی است که می توان حقوق چپاول شده را از حلقوم کارفرمایان و استثمار کننده گان بیرون کشید.

این اعتصاب در عین حال راه را برای کارگران سایر کوره خانه ها باز کرد. حزب کمونیست کارگری کارگران کلیه کوره خانه ها را به مبارزه متحدانه برای افزایش دستمزد فرامیخواند.

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران

16 خرداد 92، 6 ژوئن 2013

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر