۱۳۹۱ مهر ۵, چهارشنبه

تجمع و اعتراض معلمان شهر سقز عليه اخراج چهار نفر از همکارانشانبنا به خبر منتشر شده جمعی از معلمان و دبیران مدارس شهر سقز در روزهای شنبه و یکشنبه ( یکم و دوم مهرماه) ۱٣۹۱ در اعتراض به تصمیم آموزش و پرورش مبنی بر اخراج چهار نفر از معلمین مدارس این شهر بنامهای " ابوبکر نوری، حسین عبدی پور، حبیب فرزام نیا و محمد جمال هبکی"، تجمع و اعتصاب کردند. اخراج اين چهار معلم از طرف "مظفر رستمی" رئیس آموزش و پرورش صورت گرفته است. در مقابل اعتصاب و تجمع اعتراضی معلمان سقز در محل آموزش و پرورش اين شهر٬ رئيس آموزش و پرورش بجاي پاسخ به مطالبات آنها دست به تهديد زده است. اين مزدور جمهوري اسلامي اعلام کرده است حقوق دو روز اعتصاب معلمان معترض پرداخت نخواهد شد و در صورت ادامه اعتصاب واعتراض برخورد شديدتري به معلمان خواهد شد.

اتهام وارده به یکی از معلمان بنام جمال هبکی از سوی "هیئت رسیدگی به تخلفات اداری"، جلوگیری از برنامه های قانونی مدارس عنوان شده و به سه سال تبعید در استان یزد محکوم شده است.

هراس سران و دست اندر کاران رژیم در شروع سال تحصیلی جدید از اعتراضات رو به گسترش معلمان و و دانش آموزان٬ وحشت کاربدستان حکومت از اعتراض معلمان به حقوقهای زیر خط فقر، آنها را وادار کرده است که به تهدیدها و اخراج و زندان و تبعید معلمان معترض دست بزنند. بازگشایی مدارس و دانشگاهها و گردهم آمدن میلیونها دانش آموز، دانشجو و معلم، خواب را از چشم سران دزد و جنایتکار حکومت اسلامی ربوده است.

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری به  معلمان شهر سقز درود می فرستد و از تجمع و اعتراض آنان در پشتیبانی از همکاران اخراجی شان حمایت می کند. سیاست همیشگی رژیم مبنی بر اخراج، تبعید و زندان و تحميل بی حقوقی علیه معلمان را باید با اعتراض، اعتصاب و تجمعات قدرتمند به شکست بکشانیم.
اعتراضات معلمان می تواند و باید هر چه قدرتمند تر برای تحقق خواستهای برحق و انسانی شان ادامه یابد. کمیته کردستان حزب از مردم مبارز شهر سقز می خواهد که تجمع اعتراضی معلمان شهر سقز را مورد حمایت خود قرار دهند. دانش آموزان و دیگر بخشهای مختلف مردم می توانند با شرکت در اعتصاب و تجمع معلمان، سیاستهای ضد انسانی رژیم اسلامی علیه معلمان را عقب رانده و با خواست بازگشت به کار معلمان اخراجی خواهان افزایش حقوق معلمان، پرداخت کامل حقوق زمان اعتصاب و پایان دادن به تهدید و اخراجها شوند.

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران
26 سپتامبر 2012
5 مهر 91

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر