۱۳۹۱ شهریور ۱۸, شنبه

احضار مجدد شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا به شعبه یک دادگاه سنندجبنا به خبری که از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر شده است شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد  کارگران ایران که بندبال بازداشت   در 15 دی ماه 1390 ، در روز بیست و نهم همان ماه از زاندان آزاد شدند و در 25 اسفند سال نود اولین دادگاه آنان برگزار شد بدون اینکه در نزدیک به هفت ماه حکمی در مورد آنان صادر شود بار دیگر در روز 15 مهر ماه سال جاری جهت محاکمه مجدد به دادگاه شعبه یک انقلاب سنندج فرا خوانده شده اند.

شریف ساعد پناه سالها نماینده کارگران کارخانه ریسندگی پرریس و از رهبران کارگری خوشنام در شهر سنندج است و مظفر صالح نیا معلم اخراجی، فعال کارگری در شهر سنندج و انسان شریفی  است که بدنبال کمک به یک فرد خیابان خواب در سرمای شدید شهر سنندج  و اعتراض به چنین وضعیتی بازداشت شد.

نهادهای حکومت اسلامی در سنندج می کوشند با پرونده سازی و وارد نمودن اتهامات واهی و بی اساس علیه فعالین کارگری، کارگران را از داشتن تشکلهایشان محروم کنند و مانع گسترش اعتراضات کارگری علیه شرایط سخت زندگی، شغلی و وضعیت معیشتی آنها شوند.

داشتن تشکل کارگری مستقل از دولت، اعتصاب و اعتراض به وضعیت فلاکتباری که حکومت اسلامی به کارگران و اکثریت جامعه تحمیل کرده حق بی چون و چرای کارگران است. باید به محاکمه و قرار تعقیب قضایی علیه شریف ساعد پناه، مظفر صالی نیا و دیگر کارگرانی که در معرض بازخواست هستند فورا خاتمه داده شود و همه کارگران زندانی و کلیه زندانیان سیاسی بدون قید و شرط از زندان آزاد شوند.

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران
18 شهریور 91
8 سپتامبر 2012

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر