۱۳۹۱ اردیبهشت ۳۰, شنبه

سرنگونی جمهوری اسلامی تنها راه پایان دادن به قتل ناموسی استبنا به خبری که به کمیته کردستان حزب رسده است. امروز شنبه  19 ماه مه زن جوانی به اسم "شکری حملان" 28 ساله صاحب دو فرزند اهل پیرانشهر، ساکن روستای "خالدار" در 5 کیلومتری پیرانشهر توسط برادرش رحیم و همسرش عمر در منزلش حلق آویز می شود و به قتل میرسد. 

عامل اصلی این جنایت و رواج دادن فرهنگ ناموس پرستی خود جمهوری اسلامی است. راه پایان دادن به این بربریت نیز سرنگونی این حكومت است. حكومتی كه از بدو به قدرت رسیدن مشغول رواج كثیف ترین فرهنگ علیه زنان بوده، به قتل ناموسی مشروعیت داده، كثیف ترین قوانین را علیه زنان وضع كرده و مخالفین این فرهنگ و این قوانین را به بیرحمانه ترین وجه مورد سركوب قرار داده است. سركوب زنان، انسان به حساب نیاوردن آنان و تحریك كثیف ترین عواطف و احساسات علیه آنان جزو لاینفك حكومت اسلامی و قوانین آن است. قتل سمیه فیض اله پور در بوكان تنها یك مورد از جنایات روزمره این حكومت علیه زنان است. راه پایان دادن به قتل های ناموسی، فرهنگ ناموس پرستانه و اینهمه ظلم و جنایت در حق زنان و اكثریت مردم این جامعه سرنگونی حكومت اسلامی، در هم كوبیدن كل ارگان های جنایت و سركوب آن و لغو كلیه قوانین اسلامی و برقراری حكومتی مبتنی بر سكولاریسم و برابری كامل زن و مرد است. 

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران ضمن ابراز تاسف از این واقعه دردناک، مردم پیرانشهر و دیگر شهرهای کردستان را فرا می خواند که در مقابل سنت، فرهنگ و قوانین عصر حجری رژیم اسلامی محکم بایستند و آنرا طرد و افشا كنند.

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران
30 اردیبهشت 91
19 مه 2012

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر