۱۳۹۳ تیر ۲۱, شنبه

گلگشت در حمایت از رضا شهابی و کارگران دربند

روز جمعه 20/4/93 تعدادی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری به همراه جمعی از کارگران و فعالین کارگری شهر سنندج در یک گل گشت حمایتی، پشتیبانی خود را از خواست های رضا شهابی اعلام نمودند. و خواهان آزادی بی قید و شرط وی و دیگر فعالین کارگری دربند شدند.
مراسم راس ساعت 9 صبح ابتدا با یک دقیقه سکوت به یاد تمامی جان باختگان راه آزادی و برابری آغاز، سپس با سرود انترناسیونال، سرود همبستگی جهانی طبقه کارگر ادامه یافت. در ادامه یکی از فعالین کارگری شرکت کننده با خواندن بیانیه ای، به وضعیت رضا شهابی و دیگر فعالین کارگری دربند پرداخت. سپس تعدادی از حاضرین طی سخنانی، مبارزات مستمر رضا شهابی را ارج نهاده، و تحقق خواسته های وی را منوط به مبارزات متحدانه و پیگیر طبقه کارگر ایران دانستند و خواستار اتحاد و همبستگی جنبش کارگری شدند. در میان مباحث مطرح شده از طرف جمع موضوعات دیگری نیز در ارتباط با مشکلات و موانع پیشارو نظیر پراکندگی در میان کارگران و جنبش کارگری ارائه گردید.
کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری دست تک تک شرکت کنندگان در این گلگشت را بگرمی می فشارد، به آنان خسته نباشید می گوید و اطمینان دارد که تلاش فعالین و تشکلهای کارگری می تواند فشار بر نهادهای حکومت را در قامتی گسترده تر سازمان دهد. کمیته کردستان حزب از همه مردم می خواهد فعالانه، متحد و همبسته، در اشکال مختلف برای آزادی فعالین کارگری دربند به میدان بیایند. کارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی بدون قید و شرط باید آزاد شوند.
کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران
20 تیر 93

11 ژوئیه 2014

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر