۱۳۹۱ آبان ۲۰, شنبه

تهدید به اعتراض ٧٠٠ کارگر تعاونی مسکن تعمیرکاران اتومبیل سنندجبنا به خبر منتشر شده از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران، ٧٠٠ کارگر تعاونی مسکن تعمیرکاران اتومبیل شهر سنندج خواهان رسیدگی فوری به خواست های خود شدند. بنا به این گزارش تعاونی مسکن کارگران تعمیرکار اتومبیل سنندج که در سال ٧٩ تشکیل شد، ٧٠٠ نفر عضو دارد. بدنبال تاسیس این تعاونی در سال ٧٩ برای دریافت زمین مسکونی قراردادی منعقد گردید که بر مبنای آن اعضای این تعاونی هر کدام در قبال پرداخت یک میلیون و پانصد هزار تومان صاحب قطعه ای زمین مسکونی برای ساخت سرپناهی برای خود و خانواده هایشان شوند. اکنون ١٢ سال از پرداخت این پول توسط کارگران می گذرد اما هیئت مدیره قبلی نه تنها زمینهای خریداری شده را در اختیار کارگران قرار نداده است بلکه از ٢٦ هکتار زمین خریداری شده فقط ٤ هکتار آن در اختیار هیئت مدیره جدید قرار داده شده و احتمالا ٢٢ هکتار آن توسط هیئت مدیره سابق به فروش رفته است. کارگران عضو این تعاونی از هیئت مدیره سابق شکایت کرده اند و دادگاه رای بر برائت رئیس هیئت مدیره سابق داده است. کارگران در حال بررسی راههای اعتراض برای گرفتن حق و حقوق خود میباشند.

سیستم قضائی و قضات حکومت در سنندج با اعلام رای برائت از رئیس هیئت مدیره سابق که دسترنج کارگران را با حقه و وعده های سر خرمن بجیب زده است، عملا شریک دزدی و چپاول پول کارگران اند. کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری از کارگران تعاونی مسکن تعمیرکاران اتومبیل شهر سنندج می خواهد که برای باز پس گیری حقوق حقه خود متحدانه دست به اعتراض بزنند. اعتراض متحد و جمعی کارگران تنها راه عقب راندن هیئت مدیره و سیستم قضائی رژیم است. کمیته کردستان حزب از همسران کارگران، از کارگران سایر مراکز کارگری و از مردم معترض سنندج میخواهد که از خواست کارگران تعمیرکار اتومبیل قاطعانه حمایت کنند و در اعتراض آنها فعالانه شرکت کنند.

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران
٢٠ آبان ١٣٩١، ١٠ نوامبر ٢٠١٢

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر