۱۳۹۳ آذر ۵, چهارشنبه

منیژه صادقی فعال مدنی حقوق زن و کودک در سنندج بازداشت شد
بنا به خبر دریافتی نیروهای لباس شخصی اداره اطلاعات در سنندج روز چهارشنبه 5 آذر ماه ساعت 12 ظهر به منزل مسکونی منیژه صادقی فعال مدنی، و فعال حقوق زن و کودک یورش برده و با تفتیش منزل او، وی را با خود به مکان نامعلومی بردند. لازم به ذکر است که ماموران حکومت کامپیوتر و موبایل او وفرزندانش را نیز با خود برده اند. پیشتر نیز بارها نیروهای اطلاعاتی رژیم در سنندج نامبرده را بخاطر فعالیتهای مدنی و در دفاع از حقوق زن و کودک زندانی و مورد اذیت و آزار قرار داده اند.

نهادها و ماموران رژیم حق ندارند با بهانه های پوچ و واهی به منزل فعالین مدنی عرصه های مختلف اجتماعی یورش ببرند و آنان را بازداشت و مورد اذیت و آزار قرار دهند.
 
کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری، یورش وحشیانه ماموران لباس شخصی اداره اطلاعات رژیم به منزل منیژه صادقی را محکوم می کند و از مردم مبارز سنندج، نهادها و تشکلهای مدافع حقوق زنان و کودکان و دیگر تشکلهای اجتماعی می خواهد که برای آزادی او در مقابل نهادهای سرکوب رژیم دست به تجمع اعتراضی بزنند. منیژه صادقی و دیگر فعالین عرصه های مختلف اجتماعی حق دارند فعالیتهای اجتماعی خود را بدون مزاحمت نیروهای رژیم پیش ببرند و باید بدون قید و شرط آزاد شوند.

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران
5 آذر 93 ، 26 نوامبر 2014

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر